ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(Π.Ο.Ε.Δ.)

ΑΡΘΡΟ 1

Ιδρύεται Πανελλήνια Ομοσπονδία Λεσχών, Συλλόγων, Σωματείων Ειδικών Δυνάμεων, Καταδρομέων, Αλεξιπτωτιστών, Πεζοναυτών, Βατραχανθρώπων με την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ" (Π.Ο.Ε.Δ.) και το διεθνή τίτλο "FÉDERATION PANHELLÉNIQUE DES FORCES SPÉCIALES" - "PANHELLENIC FEDERATION OF SPECIAL FORCES" .

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ είναι ΜΗ κερδοσκοπικό σωματείο με χαρακτήρα πολιτιστικό, αθλητικό, εθελοντισμού και προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.
Οι σκοποί, για τους οποίους ιδρύεται, είναι :
α) η διατήρηση και ανάπτυξη του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων με τη συνένωση ομοειδών και με παρεμφερή σκοπό σωματείων και το συντονισμό των προσπαθειών για τη σφυρηλάτηση και διατήρηση της φιλίας και αλληλεγγύης των μελών,
β) η προώθηση των εσωτερικών σχέσεων μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας,
γ) η κοινή συμμετοχή σε σημαντικά γεγονότα τα οποία άπτονται των Ειδικών Δυνάμεων, όπως εθνικές και τοπικές επέτειοι, ορκωμοσίες, τελετές, επιμνημόσυνες δεήσεις κλπ.
δ) η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των υπηρετησάντων παλαιότερα στις Ειδικές Δυνάμεις και των νυν υπηρετούντων, με επισκέψεις σε μονάδες και συμμετοχή σε κοινές και εορταστικές εκδηλώσεις.
ε) η επαφή με απομακρυσμένα τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων και τους κατοίκους των αντίστοιχων περιοχών, ιδιαίτερα των παραμεθορίων,
στ) η διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, συγκεντρώσεων, χοροεσπερίδων, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, η έκδοση εντύπων για την πλήρη ενημέρωση των μελών και του κοινού για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας,
ζ) η προώθηση του αλεξιπτωτισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών (UEP), τη Δ.Ε.Δ./ΓΕΣ, την Εθνική Αερολέσχη και τις λοιπές αερολέσχες της Ελλάδος και του εξωτερικού,
η) η δημιουργία τμημάτων ερασιτεχνικού αθλητισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα αθλήματα που καλλιεργούνται στις Ειδικές Δυνάμεις (αλεξιπτωτισμός, σκοποβολή, αναρριχήσεις-καταρριχήσεις, προσανατολισμός και τήρηση κατευθύνσεως, καταδύσεις, στρατιωτικά αθλήματα, αθλοπαιδιές κ.λ.π.), η διοργάνωση αντίστοιχων αγώνων μεταξύ των μελών της Ομοσπονδίας και η συμμετοχή σε αγώνες των αντίστοιχων αθλητικών ομοσπονδιών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλεξιπτωτιστών (UEP),
θ) ο συντονισμός των τραπεζών αιμοδοσίας των πρωτοβάθμιων σωματείων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών τους,
ι) η αναζήτηση κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για τη διάδοση του πνεύματος των Ειδικών Δυνάμεων και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών,
ια) η δραστηριοποίηση των μελών της Ομοσπονδίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση των δράσεων της Πολιτείας, που αφορούν την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και η οργάνωση της εκπαίδευσης των αντίστοιχων ομάδων και των μελών τους,
ιβ) η προαγωγή του εθελοντισμού και η οργάνωση των εθελοντών με σκοπό την παροχή βοήθειας στον κρατικό μηχανισμό σε περιπτώσεις θεομηνιών, καταστροφών από φυσικά ή ανθρώπινα αίτια και μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και σε θέματα ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Μέσα επίτευξης σκοπών
1. Έκδοση περιοδικού και βιβλίων
2. Δημιουργία ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο
3. Συνέδρια – σεμινάρια – διαλέξεις
4. Εκδρομές
5. Επετειακές εκδηλώσεις
6. Χοροεσπερίδες – δεξιώσεις
7. Διοργάνωση αγώνων και ασκήσεων
8. Συγκρότηση Ειδικών Διασωστικών Ομάδων Πολλαπλών Αποστολών
9. Ειδική εκπαίδευση διασωστών, εθελοντών κλπ
10. Συγκρότηση αθλητικών ομάδων (αλεξιπτωτισμού κλπ)

ΑΡΘΡΟ 4
ΕΜΒΛΗΜΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το έμβλημα της Ομοσπονδίας συνίσταται από το έμβλημα των Δυνάμεων Καταδρομών, που φέρει επ' αυτού τις πτέρυγες του αλεξιπτωτιστή και σε μικρότερη κλίμακα το έμβλημα των Δυνάμεων Πεζοναυτών.
Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα των καταδρομέων σε συνδυασμό με τις πτέρυγες των αλεξιπτωτιστών, και στην περίμετρό της την επωνυμία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ", ενώ κάτωθεν του εμβλήματος αναγράφεται το έτος ιδρύσεως «1996».

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΕΡΙΒΟΛΗ

Ως επίσημη περιβολή των μελών της Π.Ο.Ε.Δ. υιοθετείται αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλεξιπτωτιστών (U.E.P.). Συγκεκριμένα αποτελείται από σκούρο γκρι παντελόνι, ανοικτό γαλάζιο πουκάμισο, μπλε γραβάτα και μπλε σκούρο σακάκι με το έμβλημα της Ομοσπονδίας στο αριστερό μέρος του στήθους και της U.E.P. στο αριστερό μανίκι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει αλλαγή της παραπάνω περιβολής, αν υπάρχει ειδικός λόγος προς τούτο.

ΑΡΘΡΟ 6

Η Ομοσπονδία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ομοσπονδίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να συμμετέχει σε ομοσπονδίες, που συστήνονται μεταξύ αυτών, με σκοπό πάντα την ανάπτυξη σχέσεων, που μπορούν να προωθήσουν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας.
Η Ομοσπονδία απέχει συστηματικά από οποιαδήποτε πολιτική οργάνωση ή κόμμα και το Διοικητικό Συμβούλιο απαγορεύει αυστηρά τη θέση και συζήτηση θεμάτων πολιτικής χροιάς.
Απαγορεύεται απολύτως η συνεργασία με οποιαδήποτε οργάνωση με πολιτικό χαρακτήρα.
Μέλος της Ομοσπονδίας, που δε συμμορφώνεται με τα παραπάνω, διαγράφεται από την Ομοσπονδία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αντιπρόσωπος μέλους, που δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση και αντικαθίσταται από το εκπροσωπούμενο σωματείο με άλλον.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας δύναται να γίνουν όλα τα σωματεία, σύλλογοι ή λέσχες Ειδικών Δυνάμεων και φίλων των Λ.Ο.Κ., τα σωματεία, σύλλογοι ή λέσχες Καταδρομέων, Αλεξιπτωτιστών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφέων και άλλων παρομοίων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού καθώς και όλες τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μέχρι την ημέρα της εγγραφής τους.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στην Ομοσπονδία, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Κάθε σωματείο, που πληρεί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο:
α) γραπτή αίτηση του Δ.Σ. του σωματείου με την οποία να ζητά την εγγραφή του σωματείου στο μητρώο των μελών και η οποία θα περιέχει δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού της Ομοσπονδίας και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και θα αναφέρει τον ακριβή αριθμό των εγγεγραμμένων μελών στα μητρώα του σωματείου, καθώς και όσων έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς αυτό, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής του στην Ομοσπονδία,
β) αντίγραφο των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης του σωματείου ή του Καταστατικού του, που να περιέχει απόφαση για προσχώρηση σε Ομοσπονδία,
γ) κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και των αρμοδιοτήτων τους σε αυτό,
δ) απόδειξη του ταμείου της Ομοσπονδίας ότι έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Ομοσπονδία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας εξετάζει την αίτηση και αποδέχεται ή απορρίπτει αυτήν με αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί στο ενδιαφερόμενο σωματείο εντός δύο μηνών από την υποβολή της.
Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, το ενδιαφερόμενο σωματείο δικαιούται να καταθέσει εντός 20 ημερών από την παραλαβή της απόφασης ένσταση, η οποία εξετάζεται από τη Γενική Συνέλευση στην επόμενη συνεδρίασή της.
Η ένσταση κατατίθεται στο Γ. Γραμματέα της Ομοσπονδίας και με μέριμνα αυτού αντίγραφό της αποστέλλεται σε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Τα σωματεία-μέλη της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα:
α) Να καταβάλλουν ανελλιπώς και έγκαιρα στο ταμείο της την ετήσια εισφορά, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ., καθώς και όσες έκτακτες εισφορές ορίζει κάθε φορά η Γενική Συνέλευση των μελών για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας,
β) να ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό της και να δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της υλοποίησης των σκοπών της, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας,
γ) να υποβάλλουν κάθε χρόνο το αργότερο 15 ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας έγγραφη έκθεση της διοικητικής και ταμειακής κατάστασης και της αριθμητικής τους δύναμης,
δ) να γνωστοποιούν έγκαιρα στην Ομοσπονδία τις ημερομηνίες των Γενικών Συνελεύσεών τους και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ώστε να μπορεί η Ομοσπονδία να εκπροσωπείται σ' αυτές,
ε) να βρίσκονται σε στενή επαφή με τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους,
στ) να ανακοινώνουν αμέσως στην Ομοσπονδία κάθε αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού τους Συμβουλίου,
ζ) να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία κάθε τροποποίηση του Καταστατικού τους,
η) να δέχονται τη Διαιτησία της Ομοσπονδίας για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στα σωματεία - μέλη της.
Η διαιτησία συνίσταται στην προσπάθεια εξομάλυνσης των σχέσεων και δεν έχει χαρακτήρα επιβολής συγκεκριμένης άποψης της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να επιβάλει στις Διοικήσεις των σωματείων-μελών, με απόφασή του και αφού προηγουμένως τις καλέσει προς απολογία, την πειθαρχική ποινή της σύστασης ή επίπληξης στις περιπτώσεις που το μέλος δεν συμμορφώνεται αδικαιολόγητα στις υποχρεώσεις του από το παρόν Καταστατικό.
Στην περίπτωση αυτή το μέλος δικαιούται να ασκήσει την ένσταση του άρθρου 7.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ

Η αποχώρηση κάθε σωματείου-μέλους από τη δύναμη της Ομοσπονδίας είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από το όργανο που προβλέπει το καταστατικό του.
Την απόφαση αυτή το Δ.Σ. του σωματείου-μέλους γνωστοποιεί στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας απευθύνοντας αίτηση διαγραφής συνοδευόμενη από το πρακτικό του αρμόδιου οργάνου (Δ.Σ. ή Γ.Σ.).
Το αποχωρών μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει όλες τις τυχόν οφειλόμενες έως την αποχώρησή του οφειλές προς την Ομοσπονδία, ενώ δεν έχει δικαίωμα επί της περιουσίας της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ

Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας τα σωματεία που:
α) καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας εισφοράς τους επί δύο (2) συνεχή χρόνια,
β) έχουν διαγραφεί από τα οικεία βιβλία σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου ή έχουν μεταβάλει το σκοπό τους, σε βαθμό που αυτός αντίκειται ευθέως στους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
Διαγράφεται, με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. και αφού προηγηθεί κλήση του μέλους προς απολογία, το μέλος που δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας.
Η απόφαση της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων στη Γ.Σ. αντιπροσώπων των μελών, ενώ το υπό διαγραφή μέλος δικαιούται να συμμετέχει στην ψηφοφορία.
Επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους επιτρέπεται με τους όρους του Καταστατικού, μόνον, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του όσον αφορά τους λόγους της προηγούμενης διαγραφής του.

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη που συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και γενικά σε όλους τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Γ.Σ. και δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σ' αυτές τις πράξεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας και να ψηφίζουν σε όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας, δικαιούνται επίσης να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που επιδιώκεται από την Ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Ομοσπονδία διοικείται από ενδεκαμελές (11μελές) συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση με φροντίδα του πλειοψηφήσαντος μέλους μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από της εκλογής του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία της Ομοσπονδίας. Οι υπόλοιποι πέντε (5) εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως Σύμβουλοι.
Εφόσον κωλύεται το πλειοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως του Δ.Σ. γίνεται με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφήσαντος μέλους.
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Ομοσπονδία για τις ζημίες που τυχόν θα προκαλέσουν σ' αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με απόφασή της.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, ανάλογα με τις ανάγκες της Ομοσπονδίας, τόσο σε μέλη του Δ.Σ. όσο και σε κατάλληλα μέλη των σωματείων-μελών.

ΑΡΘΡΟ 14

Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το δίμηνο, μετά από γραπτή πρόσκληση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γεν. Γραμματέα, ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από τρεις (3) Συμβούλους με προφορική ή γραπτή αίτηση, στην οποία να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Οι προκλήσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. κοινοποιούνται τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως.
Ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ μπορούν να ορίζονται, εκτός από την έδρα της Ομοσπονδίας, οι έδρες των σωματείων-μελών ή άλλοι τόποι, στους οποίους τα σωματεία-μέλη διοργανώνουν κάποια εκδήλωση.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται έξι (6) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει επί δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις αδικαιολογήτως ή τέσσερις (4) συνεδριάσεις δικαιολογημένα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρούται με μέριμνα του Προέδρου κατά σειρά από τα αναπληρωματικά μέλη. Μπορεί να γίνει αντικατάσταση μέχρι και τεσσάρων (4) Συμβούλων, εφ' όσον υπάρχουν ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για εκλογή αντικαταστατών και νέων αναπληρωματικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Ομοσπονδία σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις της ΓΣ. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της Ομοσπονδίας και λαμβάνει όλα τα μέτρα που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν το Σωματείο.
Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα από το άρθρο 28 του ΝΔ 975/71 "περί σωματείων και ενώσεων" οριζόμενα στοιχεία μέσα στις προθεσμίες που τίθενται.
Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση εντός τριμήνου από της λήξεως του οικονομικού έτους.
Το διαχειριστικό έτος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων Τακτικών Γ.Σ. Για την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο ισολογισμός του Δ.Σ., καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 16

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον των Δικαστηρίων και όλων γενικά των Αρχών σε όλες της τις σχέσεις και τις διαφορές. Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Δίδει το λόγο σε όσους τον ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί από όσους παρεκτρέπονται. Κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόψει ή να διαλύσει οποιαδήποτε συνεδρίαση η οποία είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα εν γένει τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά των Δ.Σ. και των Γ.Σ.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του ο α' ή β' Αντιπρόεδρος, κατά την αριθμητική τους σειρά, κωλυομένων δε και αυτών ο Γεν. Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Γεν. Γραμματέας:
• Διεξάγει την αλληλογραφία της Ομοσπονδίας.
• Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
• Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο μελών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18

Ο Ταμίας:
• Τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας χρηματικό ποσό μέχρι 1.000 Ευρώ καταθέτοντας τα επιπλέον χρήματα επ' ονόματι της Ομοσπονδίας σε τράπεζα. Τα χρήματα αυτά ολικά ή μερικά αναλαμβάνονται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή έναν Αντιπρόεδρο για ανάγκες της Ομοσπονδίας, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που αντίγραφό της κοινοποιείται στην τράπεζα.
• Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου του Σωματείου με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
• Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία.
• Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον Ισολογισμό παρελθούσης και τον προϋπολογισμό νέας χρήσεως. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση του Ταμείου.

ΑΡΘΡΟ 19

Το Δ.Σ. συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ομοσπονδίας, που επικυρώνεται από τη Γ.Σ., με τον οποίο καθορίζονται λεπτομερέστατα τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών και των οργάνων της Ομοσπονδίας, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους. Μέχρι να συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
Η θητεία της είναι τριετής, όση και του ΔΣ.
Η ΕΕ αμέσως μετά την εκλογή της από τη ΓΣ συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους της και ορίζει τον Πρόεδρο ο οποίος είναι αυτός που πλειοψήφησε στις εκλογές. Με τον ίδιο τρόπο ορίζεται ο 2ος πλειοψηφήσας ως Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
Η ΕΕ εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του ΔΣ και του Ταμία, μάλιστα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της ΓΣ. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Ομοσπονδίας και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.
Ο έλεγχος από την ΕΕ διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του ΔΣ, λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ. Η ΕΕ μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση, την οποία υποβάλλει και διαβάζει στη ΓΣ, σε επήκοο όλων των μελών της ΓΣ. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο Βιβλίο Πρακτικών της ΓΣ και τηρείται στο Αρχείο της Ομοσπονδίας με μέριμνα του ΔΣ.
Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της ΕΕ.
Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πλειοψηφήσαντος στις εκλογές μέλους.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η Συνέλευση των Προέδρων αποτελείται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και τους Προέδρους ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους όλων των σωματείων-μελών. Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνελεύσεως είναι αντίστοιχα ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητηθεί εγγράφως από τους Προέδρους του 1/3 των ταμειακώς εντάξει σωματείων-μελών. Τηρείται ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών αυτών των συνελεύσεων.
Ο ρόλος της Συνελεύσεως των Προέδρων είναι συντονιστικός για τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας και των σωματείων-μελών της, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτές και να αποφεύγεται η χρονική σύμπτωση δραστηριοτήτων δύο ή περισσοτέρων μελών. Επίσης, η Συνέλευση συζητά θέματα προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των σωματείων-μελών και εκτέλεσης κοινών δραστηριοτήτων από δύο ή περισσότερα σωματεία-μέλη.

ΑΡΘΡΟ 22
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. καθορίζει τα πλαίσια δράσεως του Δ.Σ., εκλέγει το Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει περί της διαλύσεως του Σωματείου.
Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Η Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει με φανερή ψηφοφορία ένα μέλος ως Πρόεδρο για τη διεύθυνση των εργασιών της. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει ένα κατάλληλο μέλος ως Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ. και την υποβοήθηση του έργου του.
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κατά μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο, μετά τις Τακτικές Γ.Σ. των σωματείων-μελών της :
α. Ανά τρία (3) χρόνια για εκλογή νέου ΔΣ και νέας ΕΕ.
β. Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχειρίσεως και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και πιθανόν άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του ΔΣ ή παραπέμπονται για εξέταση στη Γ.Σ.
Η πρόσκληση αποφασίζεται από το ΔΣ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αποστέλλεται ταχυδρομικά, με fax, με e-mail ή επιδίδεται ιδιοχείρως προς το κάθε μέλος της Ομοσπονδίας ένα (1) μήνα πριν από την ημέρα που ορίστηκε για συνεδρίαση της ΓΣ. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στο Γραφείο της Ομοσπονδίας και δυνατόν να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα της έδρας και να αναμεταδοθεί από τα τοπικά ΜΜΕ.
Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και τα σωματεία-μέλη μέχρι και τη συνεδρίαση του ΔΣ, που θα αποφασίσει τη σύγκληση της ΓΣ, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη.
Τα σωματεία-μέλη συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας με 4 αντιπροσώπους τους, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ομοσπονδία.
Οι αντιπρόσωποι αυτοί είναι ισάριθμα μέλη του Δ.Σ. κάθε σωματείου-μέλους και ορίζονται με απόφαση του ίδιου του Δ.Σ. κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Η θητεία τους είναι ίση με τη θητεία του αντίστοιχου Δ.Σ. Είναι επιθυμητό να περιλαμβάνονται σ' αυτούς οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και οι Γεν. Γραμματείς των σωματείων-μελών.
Το Δ.Σ. του σωματείου οφείλει να κοινοποιήσει αμέσως στην Ομοσπονδία την απόφαση ορισμού των αντιπροσώπων και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., οπότε και νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι του σωματείου.
Ανάκληση της αντιπροσώπευσης είναι δυνατή με κοινοποίηση νεώτερης απόφασης, η οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη και θα ορίζει νέους αντιπροσώπους, μέχρι και την ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 24

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται αντιπρόσωποι του 1/3 των ταμειακώς εν τάξει σωματείων-μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση επαναλαμβάνεται στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα, σε διαφορετική ώρα και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αντιπρόσωποι τουλάχιστον του 1/4 των μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, τότε η Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο, την ώρα που αναγράφει η αρχική πρόσκληση, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση των μελών και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται αντιπρόσωποι του 1/5 των μελών.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως και πάλι απαρτίας, η σύγκληση επαναλαμβάνεται από την αρχή μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών, οπότε και αυτή θεωρείται η πρώτη.

ΑΡΘΡΟ 25

Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται ύστερα από απόφαση του ΔΣ ή κατόπιν γραπτής αιτήσεως τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς εν τάξει μελών της Ομοσπονδίας, που έχουν τα προσόντα του Καταστατικού. Στην απόφαση ή στην αίτηση αναγράφονται απαραιτήτως τα θέματα για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση της ΓΣ.
Στην περίπτωση αυτή, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26

Οι αποφάσεις στην ΓΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των μελών. Εκπροσώπηση αντιπροσώπων με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή.
Για τις αρχαιρεσίες, τα προσωπικά ζητήματα και την ψήφο εμπιστοσύνης προς το ΔΣ ενεργείται μυστική ψηφοφορία.
Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής.

ΑΡΘΡΟ 27

Κατά την τακτική ΓΣ το ΔΣ διά του Προέδρου του λογοδοτεί στα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως, καθώς και η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από την οποία η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά την ΓΣ εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου επομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και παρουσιάζει το ΔΣ.
Η εγκριτική απόφαση της ΓΣ για τα πεπραγμένα του ΔΣ με σαφήνεια αναφέρει ότι "απαλλάσσει το ΔΣ από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Ομοσπονδίας κατά την ελεγχθείσα περίοδο".

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του ενδεκαμελούς (11μελούς) ΔΣ και της τριμελούς (3μελούς) ΕΕ, των οποίων η θητεία είναι τριετής γίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτο χρόνο. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν μόνο οι νόμιμοι αντιπρόσωποι, ενώ του εκλέγεσθαι όλα τα προερχόμενα από τις Ειδικές Δυνάμεις τακτικά μέλη των ταμειακώς εν τάξει σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας. Η οικονομική τακτοποίηση πρέπει να έχει γίνει πριν από την ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γ.Σ.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του ΔΣ και της ΕΕ υποβάλλουν προς το ΔΣ γραπτές αιτήσεις υποψηφιότητας τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. Στις αιτήσεις αυτές οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν ότι είναι τακτικά μέλη συγκεκριμένου σωματείου και ότι είναι ταμειακώς εν τάξει προς αυτό. Επίσης, πρέπει να επισυνάπτουν σχετική βεβαίωση του σωματείου τους και σύντομο βιογραφικό, από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα, ο βαθμός και η διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ειδικές Δυνάμεις και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Συνέλευση και αναρτά πίνακα των υποψηφίων στην αίθουσα συνεδριάσεως πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, στον οποίο αναφέρονται χωριστά οι υποψήφιοι για το ΔΣ και την ΕΕ.
Σε περίπτωση μη υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ή μη επάρκειας του αριθμού υποψηφίων για το ΔΣ και την ΕΕ, ο Πρόεδρος της ΓΣ καλεί τους επιθυμούντες εκείνη την ώρα να θέσουν υποψηφιότητα και ανακοινώνει τους νέους υποψηφίους στο Σώμα. Εάν και πάλι δεν ευρεθεί ανάλογος αριθμός υποψηφίων, διαλύεται η ΓΣ και επανασυγκαλείται μέσα σε δύο (2) μήνες με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή νέου ΔΣ και νέας ΕΕ. Μέχρι τότε, η διοίκηση ασκείται κανονικά από το προηγούμενο ΔΣ σε όλες τις αρμοδιότητες.
Η ψηφοφορία διεξάγεται με ένα κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται σε δύο στήλες τα ονόματα των υποψηφίων για το ΔΣ στην αριστερή στήλη και τα ονόματα των υποψηφίων για την ΕΕ στη δεξιά.
Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, αναλόγων διαστάσεων, όλα ισομεγέθη και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού.
Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά έναν (1) μέχρι ένδεκα (11) υποψηφίους για το ΔΣ και έναν (1) μέχρι τρεις (3) για την ΕΕ, θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε μολύβι μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του.
Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση.
Εκλέγονται για το ΔΣ και την ΕΕ οι πλειοψηφήσαντες κατά σειρά ένδεκα (11) και τρεις (3) αντίστοιχα υποψήφιοι και χαρακτηρίζονται επί πλέον από την Εφορευτική Επιτροπή οι επόμενοι τέσσερις (4) για το ΔΣ και ένας (1) για την ΕΕ ως αναπληρωματικά μέλη, αντίστοιχα. Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι θεωρούνται επιλαχόντες.
Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Συνέλευση και διεξάγονται ως εξής : Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει με πρόταση καθενός των μελών της και μεταξύ τους τον Πρόεδρο και στη συνέχεια αναλαμβάνει τα καθήκοντά της. Τοποθετεί πάνω σε τραπέζι την ψηφοδόχο, διανέμει προς όλους τους αντιπροσώπους, που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο και τους προσκαλεί να ψηφίσουν, επεξηγώντας ταυτόχρονα και τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κάθε αντιπρόσωπος προσέρχεται, γίνεται εξακρίβωση της ταυτότητάς του και έλεγχος από το βιβλίο Μητρώου των μελών και τις καταστάσεις των αντιπροσώπων τους, αν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγραφεί στον πίνακα ψηφισάντων, που τηρείται ονομαστικά.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας όλων των αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, τηρώντας γι' αυτό πίνακα διαλογής. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το ΔΣ όσο και για την ΕΕ, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη σειρά των αναπληρωματικών και των επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή των υποψηφίων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ΔΣ και της ΕΕ και για τον καθορισμό της σειράς των επιλαχόντων, που υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και στη συνέχεια παραδίδεται μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα της εκλογής στον Πρόεδρο του ΔΣ με απόδειξη παραλαβής, για να τηρηθεί στο Αρχείο.
Εντός οκτώ (8) ημερών το αργότερο από της εκλογής αναλαμβάνει καθήκοντα το νεοκλεγέν ΔΣ και η ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 29
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:
α. οι ετήσιες συνδρομές,
β. τυχόν επιβαλλόμενες από τη Γ.Σ. έκτακτες εισφορές,
γ. οι επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
δ. χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και επιδότηση που είναι νόμιμη υπέρ της Ομοσπονδίας,
ε. οι τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις χρημάτων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 30
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη της γίνουν λιγότερα από πέντε (5). Σε κάθε περίπτωση, για τη διάλυση της Ομοσπονδίας απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, παρουσία αντιπροσώπων τουλάχιστον των 3/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων αντιπροσώπων.
Με τη διάλυση της Ομοσπονδίας γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με το Νόμο, η δε εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται στο Υπουργείο Πολιτισμού ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς, σε καμμιά δε περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.

ΑΡΘΡΟ 31

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΔΕΝ δικαιούνται έξοδα παραστάσεως. Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος ή ο εκπροσωπών τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δικαιούται έξοδα παραστάσεως, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη να μεταβεί εκτός της έδρας για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 32

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς που θα συνταχθούν, ισχύουν οι διατάξεις του ΑΚ, αλλά και κάθε άλλου σχετικού Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 33

Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, παρουσία αντιπροσώπων τουλάχιστον του ½ των ταμειακώς εν τάξει μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 34

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 34 άρθρα υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Μελών της Ομοσπονδίας και εγκρίθηκε, αφού προηγουμένως αναγνώσθηκε άρθρο προς άρθρο και ψηφίστηκε στο σύνολό του, επικυρώθηκε από αυτήν κατ' άρθρο και συνολικά.

Σύνδεση Μέλους

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8