ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαυρουδής Ελευθέριος, Υποστράτηγος ε.α.

Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κατσάγγελος Άγγελος, Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Αρναίας

Β.  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σκύφτας Λουκάς, Συνταξ. Καθηγητής γυμναστής

ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεωργάκης Δημήτριος, Συνταγματάρχης ε.α.

ΕΙΔ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χατζηκτωρής Ανδρέας, Επιχειρηματίας

ΤΑΜΙΑΣ
Τόλιος Δημήτριος, Φοροτεχνικός

ΜΕΛΗ:
Πιστόλας Ιωάννης, Αντισυνταγματαρχης ε.α.
Βασάκης Τριαντάφυλλος, Ιδ. υπάλληλος
Φραγκόπουλος Αντώνης, Συνταξιούχος
Μουλέλης Ηλίας, Καθ. γυμναστής
Θάνος Κων/νος, Δημ. υπάλληλος


Ημερομ. τελευταίας ενημέρωσης 13 Απριλίου 2011

Σύνδεση Μέλους

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8