Τελική φάση της άσκησης «ΣΑΡΙΣΑ 2009»

Την Πέμπτη, 14 Μαΐου, στο πεδίο ασκήσεων Ασκού πραγματοποιήθηκε η τελική φάση της άσκησης «ΣΑΡΙΣΑ 2009», που είναι εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας και διεξάγεται μια φορά το χρόνο από το Β΄ ΣΣ. Την παρακολούθησαν από το παρατηρητήριο ο Πρόεδρος, ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας.

Σύνδεση Μέλους

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8