Ανάπτυξη Σχολείων και διεξαγωγή εκπαιδεύσεως σε αντικείμενα των ΕΔΟΠΑ

Πρόγραμμα εκπαιδεύσεως Ρεντίνας, στις 26/05/12:

ΠΡΩΙ
 • 08.00- 08.45 - Α΄ Βοήθειες.
 • 09.00- 09.45 - Πυρόσβεση.
 • 10.00- 10.45 - Πυρόσβεση.
 • 11.00- 11.45 - Ατομική Τακτική.
 • 12.00- 12.45 - Ατομική Τακτική.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 • 16.00- 19.00 - Ορεινός - Κόμποι.
Παρατηρήσεις:
 • Υπεύθυνος Εκπαιδεύσεως ο Πρόεδρος της ΛΕΔ Φλώρινας Ηλίας Μούλελης .
 • Προσέλευση και κατασκήνωση στον χώρο του Ορεινού Ρεντίνας ή παραπλεύρως από το απόγευμα της Παρασκευής.
 • Οι ασκούμενοι να φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία και υλικά και να είναι πειθαρχικοί.
 • Διοικητική Μέριμνα : Με μέριμνα του κάθε ασκουμένου.
 • Απαιτούμενα υλικά με μέριμνα του Ηλία Μούλελη και της ΛΕΚ Θεσσαλονίκης (Αλληλοσυνεννόηση).
 • Όλοι οι ασκούμενοι να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι συμμετέχουν εθελοντικά και θα έχουν  ίδια ευθύνη ότι και να συμβεί.

Σύνδεση Μέλους

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8