Οργάνωση Λεσχών

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να ανοίξουμε το προβλεπόμενο από το καταστατικό της ΠΟΕΔ Μητρώο Λεσχών, χρειάζεται η συμβολή σας με διάφορα στοιχεία.
Τα στοιχεία που απαιτούνται από σας είναι :
α) Αντίγραφο του καταστατικού σας.
β) Τα πλήρη στοιχεία των μελών του Δ.Σ ( ονοματεπώνυμο, καθήκοντα, επάγγελμα, διεύθυνση, τ.κ, τηλέφωνα, email)
γ) Πότε έγινε η εκλογή του παρόντος Δ.Σ σας και πότε λήγει η θητεία του.

Σύνδεση Μέλους

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8