Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση

Καλούνται σε κοινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ και η Συνέλευση των Προέδρων των Λεσχών-μελών της το Σάββατο 28 Μαΐου 2011 και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης στο Σταυρό Θεσσαλονίκης. Επίσης, καλούνται να παραστούν και όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη των Λεσχών-Μελών της Ομοσπονδίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1.Δοικητικού Συμβουλίου
   α.Ενημέρωση για τα συμβάντα μετά την τελευταία συνεδρίαση,
   β.Επικύρωση πρακτικών.
   γ.Οικονομικά
   δ.Λήψη αποφάσεων για επιτροπές εργασίας.
   ε.Προγραμματισμός εκδηλώσεων μέχρι το τέλος του 2011.
 στ.Αιτήσεις- Προτάσεις- Διάφορα.

2.Συνελεύσεως Προέδρων
   α.Στόχοι ΠΟΕΔ και συζήτηση,
   β.ΙΖ' Πανελλήνιοι Αγώνες Εφέδρων Καταδρομέων.
   γ.Προγραμματισμός δραστηριοτήτων Λεσχών,
   δ.Διάφορα.

Σύνδεση Μέλους

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8